Virtuelna tura Kotor

Predstavite svoju ponudu

Ponuda 1

Vlasnici i zakupci turističkih kapaciteta mogu predstaviti svoju ponudu na Virtuelnoj Turi Kotor. Posebno je to važno za Hotele, Apartmane, Vile, Restorane, Kafiće, Vinarije, Klubove i druge ugostiteljsko-turističke objekte. Naravno, dobrodošli su i svi oni koji se bave drugim prodajnim i uslužnim djelatnostima vezanim za turizam.

Ponuda 2

Obzirom da je Virtuena Tura namjenjena promociji turističkih potencijala Kotora, u prezentaciju je moguće uključiti i druge vidove turističke ponude, kao što su Aktivni i Nautički turizam. U tu svrhu omogućavamo i pojedincima, kompanijama i sportskim klubovima da predstave sportske terene, staze, lokacije ili plovila.

Ponuda 3

Predstavljanje ponude na Virtuelnoj Turi je u standardnoj formi, koja obuhvata jednu ili više panorama 360° na lokaciji po želji klijenta, kao i kraći info tekst o ponudi koji dostavlja klijent. Naravno, u ponudu je uključeno precizno lociranje klijenta na mapi, kao i link ka klijentovoj web prezentaciji ili booking sistemu preko kojeg se rezerviše smještaj.

Upustvo

Zahtjev za uključivanje objekta / usluge na Virtuelnu Turu Kotor

Za uključivanje svoje ponude na Virtuelnu Turu Kotor obratite se Turističkoj organizaciji Kotor, putem priložene e-mail adrese, telefonom, ili lično u prostorijama TO Kotor. Tu ćete dobiti informaciju o uslovima saradnje, kao i okvirni termin snimanja vašeg objekta.

Kotor.travel


Turististička organizacija Kotor

Stari Grad 315
info@kotor.travel
+382 32 325 947
www.kotor.travel
Drugi vidovi promocije poslovanja

Kvalitetna promocija => Poslovni uspjeh

Ponuda 1

Profesionalno fotografisanje

Fotografija, kao osnovni oblik promocije, može drastično povećati nivo prezentacije proizvoda i usluga, ali ga može i drastično smanjiti. Fotografija govori više od 1000 riječi, a kvalitetna fotografija koju je napravio iskusni profesionalac vrhunskom opremom, a zatim je još i dodatno sredio na računaru, privući će pažnju i dobiti pozitivne reakcije publike. Nasuprot tome, publika (koji je inače vrlo teško dovesti u situaciju da pogleda vašu ponudu) će biti odbijena i nepovratno izgubljena lošim fotografijama. Zbog toga, dilema "profesionalni fotograf ili dečko iz komšiluka?" u praksi ne postoji - svaka investicija u profesionalnu fotografiju se višestruko vraća, svaka štednja - takođe.
Fotografije iz vazduha doprinose opštem utisku i povećavaju dinamiku. Ovo se posebno odnosi na turističku i promociju lokacija i objekata, gdje samo prikaz iz ptičije perspektive može potpuno dočarati komparativne prednosti.
Postprodukcija fotografija se obavlja u PhotoShop softveru, na odabranim fotografijama. Obim tih radova na fotografijama zavisi od želja klijenta i realnih potreba, tako da se na postprodukciju jedne fotografije može utrošiti 10 minuta, ali i čitav radni dan.

Ponuda 2

Video produkcija

Video snimak je najsnažniji oblik promocije, jer prenosi poruku u kombinaciji zvuka, slike i pokreta - od kratkih TV i internet spotova, pa sve do reklamnih i dokumentarnih filmova. Promotivni video materijal mora biti vrhunski osmišljen da bi prenio poruku u najkraćem mogućem vremenu. Kvalitetni snimci, napravljeni vrhunskom opremom, drastično podižu ukupan nivo, i prave ključnu razliku između amaterskog i profesionalnog rada. Snimci iz vazduha doprinose opštem utisku i povećavaju dinamiku promotivnog video materijala. Ovo se posebno odnosi na turističku i promociju lokacija i objekata, gdje samo prikaz iz ptičije perspektive može potpuno dočarati komparativne prednosti.
Nakon snimanja prelazi se u studio, i pristupa izradi audio podloge i montaži. Po potrebi se snima audio tekst (glas spikera) na više jezika. Kvalitetna muzička podloga, naročito ako je komponovana specijalno za tu namjenu, može višestruko podići opšti utisak, a samim tim i buduću zapaženost video spota. Po montiranju video i audio materijala pristupa se završnim radovima - postprodukcija, titlovanje, izrada uvodne i završne grafike.

Ponuda 3

Izrada internet prezentacija

Danas se ne može zamisliti poslovanje kome nije potrebna web prezentacija. Imati svoj sajt danas je ekvivalent doskorašnjem posjedovanju vizit karte. Dizajn koji ostavlja dobar utisak je podjednako važan za sajt, kao za vizit kartu. Ali ... web prezentacija je mnogo više od vizit karte, jer pruža mnogo detaljniju sliku o njenom vlasniku.
Dobro organizovane, jasne i pregledne informacije koje će interesovati potencijalnog klijenta suština su svake dobre web prezentacije. Kad se tome dodaju kvalitetni multimedijalni sadržaji - video i fotografije, pozitivna reakcija posjetioca sajta neće izostati.
Kroz razgovor sa klijentom sagledavamo njegove potrebe i komparativne prednosti. Završnu verziju sajta odobrava klijent, a zatim se pristupa zakupu domena i servera, i objavljivanju sajta na internetu. Naravno, svaka naša prezentacije je već pri izradi kvalitetno optimizovana, što joj omogućava dobru vidljivost na popularnim pretraživačima.
Važno je napomenuti da izrađujemo i sajtove sa CMS platformom, koja omogućava klijentu samostalno ažuriranje informacija, nakon kratke obuke koju mi izvodimo.

Upit za realizaciju promotivne kampanje

Prvi korak u realizaciji promo kampanje bilo koje kompanije, u bilo kojoj djelatnosti, predstavlja sagledavanje potreba i izrada projekta kojim se određuju najbolji načini promocije. U praksi, to znači da naš se tim upoznaje sa djelatnošću klijenta, njegovim dosadašnjim promotivnim aktivnostima, i ciljevima buduće promocije. Rezultat rada stručnog tima je sagledavanje dometa kampanje, moguće unaprijeđenje poslovanja i, konačno, preporuka klijentu za vrstu i obim promocije koja će dati najbolje rezultate.

Upustvo


Falco Nero d.o.o.


Herceg Novi
+382 67 23 33 77
office@falconero.me
www.falconero.me